20 درصد اشتغال توسط طرحهای خود اشتغالی ایجاد شد

پنج‌شنبه 9 دی‌ماه سال 1389 ساعت 04:39 ب.ظ

20 درصد اشتغال توسط طرحهای خود اشتغالی ایجاد شد


 طرح های خود اشتغالی با دریافت 2 درصد کل اعتبارات کشور و 10 درصد کل مبلغ پرداخت شده به بنگاه های زودبازده و کارآفرین 20 درصد اشتغال طرح های زودبازده را محقق کردند.

*331 هزار و 669 طرح خود اشتغالی به بانک ها معرفی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اجرای آیین نامه گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین از اسفند 84 تا 20 مرداد 86 متقاضیان تسهیلات خود اشتغالی 331 هزار و 669 طرح با پیش بینی 392 هزار و 578 اشتغال جدید و 31 هزار و 08/785 میلیارد ریال تسهیلات به بانک ها معرفی کرده اند.

نظام بانکی 247 هزار و 929 طرح خود اشتغالی را بررسی کرده و پس از رد 24 هزار و 419 طرح را با پیش بینی 36 هزار و 850 فرصت شغلی، 214 هزار و 525 طرح با پیش بینی 233 هزار و 866 اشتغال جدید و 16 هزار و 59/44 میلیارد ریال تسهیلات تایید کرد.

بنابراین گزارش نظام بانکی با 140 هزار و 433 طرح خود اشتغال با پیش بینی 157 هزار و 527 اشتغال جدید قرارداد به مبلغ 10 هزار و 59/564 میلیارد ریال منعقد کرد.

نظام بانکی تاکنون 9 هزار و 51/645 میلیارد ریال به طرح های خود اشتغالی پرداخته است و با بهره برداری از 106 هزار و 81 طرح خود اشتغالی 118 هزار و 155 اشتغال جدید در طرح های خود اشتغالی محقق شده است.

*طرح های خود اشتغالی 2 درصد کل اعتبارات بانکی را دریافت کردند

به گزارش فارس نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرح های خود اشتغالی معرفی شده به بانک ها به کل اعتبارات بانکی 11/7 درصد و نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرح های خود اشتغالی تایید شده در بانک ها به کل اعتبارات بانکی 59/3 درصد کل اعتبارات بانکی بوده است.

همچنین مبلغ قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خود اشتغالی 36/2 درصد کل اعتبارات بانکی بوده است و نظام بانکی 16/2 درصد کل اعتبارات بانکی را به طرح های خود اشتغالی پرداخت کرده است.

*هزینه ایجاد هر واحد خود اشتغالی 9 میلیون تومان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس میانگین تسهیلات پیش بینی شده در طرح های خود اشتغالی معرفی شده به بانک ها 58/9 میلیون تومان و در طرح های خود اشتغالی تایید شده 47/7 میلیون تومان بوده است.

میانگین مبلغ قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خود اشتغالی 52/7 میلیون تومان و میانگین تسهیلات پرداخت شده به طرح های خود اشتغالی 09/9 میلیون تومان بوده است.

*میانگین اشتغال در طرح های خود اشتغالی کمتر از 2 نفر است

بنابراین گزارش میانیگن اشتغال پیش بینی شده در طرح های خود اشتغالی معرفی شده به بانک ها 18/1 نفر و در طرح های خود اشتغال تایید شده در بانک ها 09/1 نفر است.

میانگین اشتغال در قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خود اشتغالی 12/1 نفر و در طرح های به بهره برداری رسیده 11/1 نفر است.

* هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در طرح های خود اشتغالی 8 میلیون تومان است

به گزارش فارس سرانه اعتباری اشتغال در طرح های خوداشتغالی معرفی شده به بانک ها 09/8 میلیون تومان و در طرح های خود اشتغالی تایید شده در بانک ها 86/6 میلیون تومان بوده است.

میانگین مبلغ اعتباری اشتغال در قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خود اشتغالی 70/6 میلیون تومان است و میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در طرح های خود اشتغالی 16/8 میلیون تومان است.

*75 درصد اشتغال قرارداد های طرح های خود اشتغالی محقق شد

بنابراین گزارش نظام بانکی 75/74 درصد طرح های خوداشتغالی را بررسی کرده و 53/86 درصد طرح های بررسی شده را تایید کرده و با 46/65 درصد طرح های تایید شده قرارداد منعقد کرده است.

نسبت طرح های خود اشتغالی به بهره برداری رسیده 65/49 درصد طرح های خوداشتغالی تایید شده در بانک ها بوده است و نبا بهره برداری از 54/75 درصد قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خود اشتغالی 01/75 درصد اشتغال پیش بینی شده در قرارداد های منعقد شده بین بانک ها و طرح های خوداشتغالی محقق شد.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo